صفحه درباره ما

 

موسس محترم دبیرستان جامی خانم معصومه نورمحمدی  جامی، پس از33 سال مدیریت در مدارس متوسطه تهران، که 18 سال آن دردوران شکوفایی دبیرستان نرجس منطقه شش بود  در تابستان 1392، درحالی که در شرف بازنشستگی قرار داشت با تعدادی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین نیروهایی که به توانایی شان ایمان داشت، دبیرستان جامی نوین را بنیان نهاد.
 از بدو تاسیس ، شاهدحضور دانش آموزان ساعی و مشتاق و اعتماد خانواده های با فرهنگ واصیل بوده ایم که انشالله حاصل آن توفیق جوانان با استعدادی باشد که درپی رشد علمی ، حل مسائل و زدودن شبهاتند.
لذا آرزومندیم با اهتمام مربیان دانا ، دلسوز و پیگیر، با دسترسی داشتن  به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و وجود دانش مدیریتی ،  کوچکترین استعدادی در این مدرسه هدرنرود و عناصر تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق در آنان متجلی گردد. بی شک باتوکل به خدا ، تلاش و برنامه ریزی ویاری از روش معصومین و بزرگان ایران زمین ، همراهی والدین دلسوز ، دستیابی به "حیات طیبه» برای فرزندانمان  محقق خواهدگردید. چنین باد!