معرفی

جناب آقای مهندس داریوش بزرگی

دارای تحصیلات مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

تدریس در مدارس برتر تهران همچون کوشش، بشری(منطقه1)، دانشور(منطقه2)، بوعلی،روشنگر (منطقه6)، سارا (منطقه13)

 
نقشه سایت