معرفی

ناهید تحـسـین پور

دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی،

دارای 10 سال تدریس در مدارس: راهنمایی و دبیرستان غیردولتی دخترانه ثمین، دبیرستان مهر2،دبیرستان ابرار نو، بزرگسالان مهر، راهنمایی فروغ علم تهران

 

 
نقشه سایت