معرفی
سرکار خانم معصومه غمین
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
دارای 30 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران از جمله خرد، سوده و مهدوی.
 
 
نقشه سایت