معرفی
 

سرکار خانم مریم مرسلی

دارای مدرک کارشناسی ریاضی؛

دارای 8 سال سابقه تدریس در دبیرستان هایی از جمله:

سرای دانش، فرهنگ  مکتبی،پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی

 
     
 
نقشه سایت