معرفی

سرکار خانم مهدیه موسوی جم

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت اجرایی؛

دارای 2 سال سابقه ی معاونت اجرایی

 
نقشه سایت