معرفی

جـناب آقای مهندس مهدی صـابـری:

دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(رتبه 2 ارشد)

19 سال سابقه تدریس کنکور

ایشان در مدارس کوشش و ضحی(منطقه1)، ره توشه و ستوده (منطقه3)،علامه طباطبایی،خوارزمی(منطقه4)مهرنامی(منطقه8)، روشنگر(منطقه13)، الزهرا(منطقه17)

از ایشان دوره سه جلدی فیزیک انتشارات راه علم به چاپ رسیده است.

 
 
نقشه سایت