معرفی

سرکار خانم وحیده کاغذی

دارای مدرک کارشناسی فلسفه؛

تدریس در برترین مدارس تهران؛

از ایشان دو کتاب به چاپ رسیده است؛ کتاب همایش از نشر دریافت

و دیگری کتاب درسنامه و تست جامع از انتشارات فائق

 
نقشه سایت