متن را وارد نمایید
   
 
 

معرفی

سرکارخانم ساناز باقر آذری:

دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی؛

14 سال سابقه تدریس در برترین مدارس تهران از جمله:

هدی، فراز، باب السلام صادقیه و سرای دانش فلسطین؛

با ارائه خلاصه درس های کامل و جامع برای هر جلسه تدریس؛

نفر اول در مسابقه برترین تدریس و طرح درس نویسی در آموزش و پرورش منطقه 5 و مقاله برتر در رابطه با بهترین متدهای آموزش لغات جدید زبان انگلیسی.

دبیر برتر در دبیرستان باب السلام