گروه زیست
 
سرکار خانم یلدا دائمی( پایه دهم و سوم تجربی)
جناب آقای دکتر امید شیخ حسنی( چهارم تجربی)
 
 
     
 
نقشه سایت